Tatt for medvirkning til promillekjøring

Da bilføreren ble tatt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, mistet også bileieren sertifikatet.