Lavvobrann slokket

Da brannvesenet kom til Hundvåg, var brannen dødd ut.