• Hovedtillitsvalgt Elin-Sabine Hognestad ved Åna fengsel forteller at mange fengselsbetjenter finner seg andre yrker. Det er også et problem at få folk fra Nord-Jæren søker seg til Fengselsskolen. Foto: Cornelius Munkvik

Bemanningskrise i Rogalands-fengslene

Fengslene i Rogaland sliter med rekrutteringen. Mange fengselsbetjenter velger heller bedre betalte jobber og nesten ingen på Nord— Jæren søker seg til Fengselsskolen.