• Time-lensmann Arild Oftedal, til venstre, Hå-lensmann Oddvar Tengesdal og Klepp-lensmann Hans Kyllingstad blir trolig de siste lensmenne i hver sin kommune. På sikt kan det bli kun ett lensmannskontor på Jæren. Cornelius Munkvik

Her forsvinner lensmannen

Ti lensmannskontorer i Rogaland politidistrikt ligger an til å bli nedlagt.