• Fra ungdommens bystyre: Bjarte Espeland Horpestad (nummer to fra venstre) er ordfører i ungdommens bystyre. Jarle Aasland

Stavangers topp-politikere vil gi ungdommen mer makt

Et ungdommens fylkesting bør opprettes, mener formannskapet i Stavanger.