• Arkitekt for “Giggen” sitt båthus var nyleg avdøde Helge Schjelderup. -Han kalla Giggen for eit smykke, fortel kommunalsjef i Hå, Ragnvald Riis. Reidun Gudmestad

Nå har “Giggen” fått eige hus

Det verste skipsforliset utanfor norskekysten i fredstid skal ikkje bli gløymt. Etter 170 år har redningsbåten “Giggen” fått eige spesiakbygd hus.