• -Vi hadde to større ulykker under ambulansekjøring for mange år siden. I årene deretter har det vært litt "smådunk" når trafikken er tett, men lite der også, sier assisterende ambulansesjef Atle Hagen.

Vegvesenet advarer mot ambulanseulykker

Etter flere alvorlige ambulanseulykker har Statens Vegvesen sendt advarsel til sykehusene om bedre ambulansesikring.