• I 2002 var antallet voldsanmeldelser i Stavanger sentrum 194. I 2012 ligger antallet an til å bli 198. Fredrik Refvem

Like mye sentrumsvold for ti år siden

Helt uavhengig av den rådende skjenkepolitikken har antallet voldssaker i Stavanger sentrum gått opp og ned de siste ti årene.