• Det er sprengt ut om lag 1 million kubikkmeter stein på Hanasand de siste årene. Foruten en betydelig produksjon av pukk er resten er gått med til å planere og fylle ut i sjøen. Jarle Aasland

Innrømmer ulovlig fylling

Selskapene Rennesøy Industrihavn innrømmer i et brev til Rennesøy kommune at det er foretatt utfyllinger i sjøen uten at det er innhentet tillatelse fra Fylkesmannen.