• Det skal bli slutt på å bruke begrepet årsflom, nå er det farger som gjelder. Hans E.H. Jacobsen

Skal bruke farger for å varsle flom

I løpet av året går Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) over til å presentere flomvarsler med fargene rødt, oransje og gult.