• Cato Albretsen (32), til venstre, ønsket ikke å gi penger til den høflige mannen som stanset ham på Nytorget i Stavanger. Tommy Ellingsen

Taus pengeinnsamler på Nytorget

Her blir Cato Albretsen (32) bedt om å gi penger til døvesaken av en fremmed mann.