• 1. Sølvberggata 11 i sentrum fikk denne særegne formen med bred gavl i et forsøk på å unngå de nye brannforskriftene som kom etter bybrannen i 1860. Jonas Haarr Friestad

Fra "Misfoster" til kjedehus

To ganger har myndighetene forsøkt å tvinge stavangerfolk til å bygge murhus. Det har de ikke lykkes med.