• Det har vore heilt fantastisk. Me har hatt ei voldsamme oppgang i norske besøkjande. Spesielt frå Rogaland og nord-Jæren, men òg frå Austlandet. Det har òg vore ein del utanlandske turistar, men det er dei norske som trekk opp besøkstala, fortel Olav Lindseth ved Energihotellet på Nesflaten. Jonas Haarr Friestad

Dei utanlandske turistane reddar reiselivet

Me er dei mest vêrsjuke turistane i heile verda, hevdar dagleg leiar ved Reisemål Ryfylke Hanne Sundbø. Likevel opplev hotella i Ryfylke ein fantastisk sommar, for dei utanlandske turistane lar seg ikkje stoppe av vêret.