• Vannføringen tatt i betraktning, har laksefiskerne i Bjerkreimsvassdraget hatt en svært god sesong så langt i år. Her venter Endre Stensrud på napp tidligere i sommer. JON INGEMUNDSEN

9 tonn laks på kroken i Tengs/Bjerkreimselva

Lovende fangsstatistikk i Bjerkreimsvassdraget etter halv sesong: Rundt 9000 kilo laks var tatt på land per 1. august.