• Det sto ei røysky langt utover Suldalsvatnet då raset gjekk. Hilde H. Nilsen

Rasveien er åpnet

Riksvei 13 lke før Nesflaten på vei fra Suldal er nå ryddet, og åpnet for trafikk.