- Frp er helt tullerusk

Kristelig Folkeparti mener Fremskrittspartiet har helt feil virkelighetsoppfatning rundt skjenkepolitikken i Stavanger.