Jelsaruten forsinket

På grunn av tekniske problemer vil det bli forsinkelser i Jelsaruten.