• Norsk Folkehjelp i aksjon. Afrnfinn Arnesen

Frivillige trør til i uværet

Norsk Folkehjelp Sanitet og Røde Kors Hjelpekorps bisto under bergingen av togpassasjerer natt til lørdag.