• Bjørn Ivar Aarseth skal bli ny leder for Redningshelikopteranskaffelsen. ANDERS MINGE

Ny leder for helikopterprosjekt

Teknisk direktør Bjørn Ivar Aarseth i flyselskapet Norwegian Air Shuttle er ansatt som ny leder for redningshelikopter-prosjektet.