Sommerhus brant på Ogna

Ingen personer i huset da det begynte å brenne.