• Hjelmeland Sparebank skal sjekka kriminalitetsforsikringspolisen sin før det blir klart kor mykje pengar dei eventuelt vil kreva frå den tidlegare tilsette Ståle Halsne, som er dømt for økonimisk utruskap.

Halsne kan få bankkrav på 180 millionar kroner

Hjelmeland Sparebank har fremma eit erstatningskrav på 180 millionar kroner mot tidlegare tilsett Ståle Halsne. Tida fram mot jul vil styret bruka på å finna ut korleis ein skal handtera erstatningskravet.