• Nye Bruland barnehage har et rom for alt. Her kan Jan Elias Santamaria Nygård, Adelina Pireva og de andre barna utfordre både sanser, skuespillertalent og forskertrang. Jonas Haarr Friestad

To barnehager – to verdener

Avstanden mellom Brueland barnehage og Hommersåk barnehage er 15 kilometer. Og 25 år.