• For ett år siden hadde Bussveien en kostnadssprekk på 2,8 milliarder kroner. Nå viser omfattende kutt at man kan nå styringsmålet på 10,8 milliarder. Pål Christensen

Har kuttet over 4 milliarder i Bymiljøpakken

For et knapt år siden viste kostnadsbildet for investeringene i Bypakke Nord-Jæren en sprekk på 4,7 milliarder kroner. Omfattende kutt har redusert pengesluket, og en fersk oversikt viser nå tall som ligger i nærheten av statlige styringsmål.