• Har du Autopass-brikke, blir bilen og betalingen registrert når du kjører gjennom bommen på kaien. Kristian Jacobsen

Fjord1 hadde ikke god nok kontroll på passasjerantallet

Sjøfartsdirektoratet kom på uanmeldt tilsyn på Boknafjord-sambandet torsdag. Fjord1 fikk én dags frist til å ordne opp i tellerutinene sine.