Nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten går ned i august, etter en økning i juli. Bruttoarbeidsledigheten er nå på 3,4 prosent ifølge Nav.

Arbeidsledigheten synker i august.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Den registrerte bruttoarbeidsledigheten i Rogaland var på 3,4 prosent ved utgangen av august måned.

– Arbeidsledigheten i Rogaland er fremdeles på vei nedover, samtidig som tallet på ledige stillinger er høyt. Dette er en positiv start på høsten, sier Anneline Teigen, fungerende direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

Ved utgangen av august var 7026 personer helt uten arbeid i Rogaland. Dette er 27 prosent færre enn på samme tid i fjor. Det var 1410 arbeidssøkere som var deltakere i et arbeidsrettet tiltak i august, noe som er en nedgang på 30 prosent sammenlignet med august 2017.

Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsretta tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 8.436 personer.

Størst nedgang i Stavangerregionen

Det er i august nedgang i arbeidsledigheten i alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag (-632), industriarbeid (-551) og bygg og anlegg (-491).

Bruttoarbeidsledigheten i august er størst i Sola (3,9 prosent), Stavanger (3,8 prosent), Sandnes (3,8 prosent) og i Eigersund (3,8 prosent).

– Samtidig med at Stavangerregionen ennå har den høyeste arbeidsledigheten, så er det der nedgangen i arbeidsledigheten har vært størst det siste året, sier Teigen ifølge pressemeldingen.

Suldal (0,9 prosent), Lund (1,5 prosent) og Bjerkreim (1,6 prosent) hadde lavest bruttoarbeidsledighet ved utgangen av august.

Totalt ble det utlyst 2.659 stillinger i Rogaland i august.

Færre langtidsledige

Antall langtidsledige, som har vært arbeidsledig i 104 uker eller mer, er ved utgangen av august 967. Det er ni færre enn på samme tidspunkt i fjor. Nav regner arbeidssøkere som langtidsledige etter at de har vært arbeidsledige i 26 uker, og her er tallene enda mer positive.

Antallet som har vært arbeidsledige i mellom 26 måneder og 51 måneder var ved utgangen av august på 1432. Det er en nedgang på 41 prosent fra samme måned i fjor. 755 hadde vært arbeidsledige mellom 52 og 77 uker, noe som er en nedgang på 45 prosent fra samme tid i fjor, mens 707 hadde vært arbeidsledige mellom 78 og 103 uker. Det er en nedgang på 38 prosent fra samme tid i fjor.

– Etter å ha vært arbeidsledig 104 uker frafaller retten til dagpenger fra oss, men folk kan fortsatt registrere seg som arbeidssøkere. Det er opp til arbeidssøkerne selv å gjøre, men vi oppfordrer alle til å gjøre det, Anneline Teigen til Aftenbladet

– Så det betyr at det kan være mørketall her?

– Det kan være personer som ikke kjenner motivasjonen, og derfor ikke er registrert hos oss. Men det er veldig viktig at de gjør de. Da kan de være med på tiltak om de trenger det, eller om vi finner bedrifter som etterspør arbeidskraft.

Teigen forventer at arbeidsledigheten fortsetter å synke utover året.

Les mer:

Les også

Svein Terje mistet jobben i olja i 2014. Fire år og 1500 jobbsøknader senere har han endelig ny jobb

Les også

Nå er ledigheten like lav som i 2015

Les også

Nå jakter Geir Arne Selvær nye suksesshistorier − i Nav

Publisert: