• Førsteamanuensis Klara Øverland og lektor Odd Bjarne Vigre. Fredrik Refvem
    Galleri

Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika

– Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre.