Rosenberg slipper boliger i nabolaget

Nye Bangarvågen slik den framsto i planene fra Buøy Invest sist sommer, et nytt samlingssted for Hundvåg bydel, med handel og service. Foto: Brick Visuals og KAP arkitekter

Et enstemmig kommunalutvalg er innstilt på å fjerne to foreslåtte punkter i kommuneplanen for å unngå usikkerhet om fremtiden til Rosenberg Verft.

Les hele saken med abonnement