Ap vil halvere ferjetakstene – koster 1,3 milliarder

Arbeiderpartiet lover å halvere ferjetakstene langs hele kysten i løpet av kommende stortingsperiode.

Gamle ferjer byttes ut med utslippsfrie. Fylkesordfører Marianne Chesak og Tom Kalsås påpeker at staten ikke kan sende regningen for det grønne skiftet til de reisende.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Dette kommer vi til å prioritere, garanterer Tom Kalsås.

Stortingskandidaten står sammen med fylkesordfører Marianne Chesak på Fiskepiren i Stavanger.

I perioden 2015–2020 har ferjetakstene i hele landet økt betydelig og skapt et ferjeopprør langs kysten. For Rogalands del er økningen på 23–25 prosent. Andre fylket har hatt langt høyere prisvekst.

Gratis ferjer eller halv ferjetakst?

Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Viktor Normann har nylig foreslått gratis ferjer som nytt virkemiddel i distriktspolitikken. Dette applauderte formannskapet i øykommunen Stavanger i januar.

Så langt vil ikke Ap gå. Men Tom Kalsås mener at det har større tyngde når et nasjonalt parti tar inn i programmet at ferjetakstene skal halveres i løpet av kommende stortingsperiode.

Han har representert Rogaland Ap i Arbeiderpartiets programkomité sentralt. Det endelige utkastet til partiprogram, skal vedtas endelig på landsmøtet i april.

I dag har Samferdselsdepartementet ansvar for riksveisamband, mens fylkene har ansvar for fylkesveisamband.

En Ap-ledet regjering vil utarbeide et felles regulativ som fastsetter en makspris for billettene sammen med fylkene. Dette skal gjelde for både passasjerer, personbiler og tyngre kjøretøy.

Prislapp 1,3 milliarder

Prisreduksjonen skal finansieres av staten, og er kostnadsregnet til 1,3 milliarder kroner.

– Valgkampflesk?

– Nei, dette er ikke tomme ord. Vi har gått grundige runder internt. Arbeiderpartiet har vist før at når vi går ut med slike utspill, skal det gjennomføres, svarer Tom Kalsås og Marianne Chesak.

Utenom Vassøyferja har Ap-utspillet betydning for en rekke ferjesamband i fylket.

  • Kvitsøyferja og Arsvågen – Mortavika over Boknafjorden, som begge erstattes av Rogfast om 10 år.
  • Finnøysambandet og Vassøyferja i Stavanger.
  • Hjelmeland – Nesvik over Jøsenfjorden.
  • Ryfylkefergen, som er en melkerute for øyer med få innbyggere, samt Utsiraferja.

Ifølge Anders Sæternes ved Ferje-og forvaltningsseksjonen Region Vest i Statens Vegvesen er det grovt estimert 29 millioner kroner i årlige billettinntekter på Jøsenfjordferja og 265 millioner kroner på Boknafjordferja. Halv ferjetakst vil bety at det fort er cirka 45 og 90 kroner å spare per reise for en personbil på disse ferjene.

– En halvering av billettprisene vil være en stor lettelse for innbyggere og næringsliv i Rogaland. Vi kommer til å ha ferjer i mange år. For mange er ferje den eneste alternative reiseveien til og fra jobb, og det er ferjer som binder nord- og sørfylket sammen, sier de to lokale Ap-toppene, som ser forslaget som del av en større strategisk satsing på kysten, distriktene og kystnæringene.

Ferjekaien på Nesvik ved Jøsenfjorden bygges om for å ta imot to nye miljøvennlige ferjer. Staten tar regningen, fordi dette er en riksveiferje.

Bakgrunnen for at ferjeprisene har økt er sammensatt, men stikkordene er autopass og elferjer.

Autopass-ordningen betyr at kjøretøy betaler mer, fordi passasjerene går gratis. Omleggingen går spesielt utover pendlere og andre storbrukere.

Regjeringen vil at fylkene skal gå over til ferjer med nullutslippsteknologi. Nye ferjer betyr at kaiene ofte må bygges om. For at disse investeringene ikke skal gå utover andre tjenester, har en del fylker økt prisen på ferjebillettene kraftig.

Dyrt å være miljøvennlig

– Vi er bekymret hvis regningen sendes til de som er avhengig av ferjer. Det vil svekke legitimiteten til viktige klimatiltak og forsinke det grønne skiftet. Staten må være villig til å ta kostnadene, mener Tom Kalsås og Marianne Chesak.

En halvering av billettprisene vil være en stor lettelse for innbyggere og næringsliv i Rogaland. Vi kommer til å ha ferjer i mange år, påpeker Marianne Chesak og Tom Kalsås, Ap-topper i Rogaland.

Henrik Halleland, den siste Finnøy-ordføreren, sitter i formannskapet i Stavanger, hvor han ivrer for gratisferje.

– Når man først tar til orde for å endre praksis bør takstene ikke bare halveres men heller tas helt bort. Stavanger kommune har nå spilt inn gratisferjer i en høringsuttalelse til Normann-rapporten. Skal det prioriteres mener jeg at fylkesveisamband må prioriteres først, uttaler Halleland, som påpeker at kostnader med ferjereiser er av stor betydning for bosetting og næringsliv i distrikts-Norge.

Publisert: