Stortinget flytter ikke eksportjobber fra Oslo til Vestlandet nå

Bare Frp og Senterpartiet vil ha rundt 140 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden nå. Høyre, Ap, Venstre, SV og KrF vil utrede.

Erna Solberg avbildet i Stortinget 9. mars. Høyre ønsker ikke en utsettelse av etableringen av Eksportfinansiering Norge. Regjeringspartiet får med seg flertallet på å plassere dette i Oslo.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Det er ikke flertall for å flytte det nye Eksportfinansiering Norge til Vestlandet nå, får Aftenbladet bekreftet.

Regjeringen har sagt Oslo eller Groruddalen dersom alt skal under ett tak. Frp har foreslått Ålesund og Bergen i Stortinget, mens aktører i Rogaland har kjempet for at de rundt 140 arbeidsplassene skal flyttes til Rogaland.

Senterpartiets posisjon har vært omstridt.

Avisa Oslo meldte at Sp ikke ville flytte de rundt 140 arbeidsplassene ut av Oslo likevel. Aftenbladet omtalte dette som en spektakulær snuoperasjon. I forrige uke avklarte Geir Pollestad (Sp) at jo da, Senterpartiet vil faktisk flytte 140 arbeidsplasser fra Oslo til Vestlandet.

Les også

Smell for Rogaland etter U-sving i Senterpartiet: Godtar at 140 arbeidsplasser blir i Oslo

Les også

Jo da, Senterpartiet vil faktisk flytte 140 arbeidsplasser fra Oslo til Vestlandet

Flertallet

Her drar Aftenbladet gjennom de ferske avklaringene fra næringskomiteen. Der sitter Høyre, Frp, KrF, Venstre, Ap, Sp og SV.

Alle utenom Frp og Sp vil ikke flytte hovedkontoret fra Oslo. I stedet vil dette flertallet utrede sterkere regional tilstedeværelse i nærheten av de viktigste eksportmiljøene rundt om i landet.

Alle utenom Frp og Sp fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge, ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

Ap, H, V og KrF ønsker ikke en utsettelse av sammenslåingen. Dette flertallet mener sammenslåing haster og vil at den nye etaten raskest mulig kan bidra til en styrket eksportsatsing.

Geir Pollestad (t.v.) under en pelsdyrmarkeringen utenfor Stortinget i februar i fjor.

Senterpartiet i offside

Næringskomitéleder Geir Pollestad (Sp) konstaterer at bare Senterpartiet og Frp vil ut av Oslo.

Han regner med at Frp subsidiært stemmer for Sp-forslaget om Vestlandet, slik at de kan synliggjøre hvilke partier som stemmer ned dette og går for Oslo.

– Vil du si at det ikke har vært vingling fra Sp i saken?

– Det var nødvendig å få litt fyr i saken. Vårt ønske er å ivareta både Groruddalen og Vestlandet. Det kommuniserte vi ikke godt nok, vi var litt utydelige. Det skapte uro. Men vi har landet på en veldig tydelig løsning.

– Så kommunikasjonen var problemet for Sp, ikke substansen i saken?

– Vedtaket i vår stortingsgruppe 24. februar om utflytting av arbeidsplasser i GIEK/Eksportkreditt har ligget fast hele tiden.

– Så kom ting litt skjevt ut i Avisa Oslo?

– Når du ligger på offsidelinjen, går du noen ganger i offside, sier Pollestad, styreleder i Bryne FK – før klubbårsmøtet torsdag kveld.

Tom-Christer Nilsen representerer Høyre i næringskomiteen på Stortinget. Her fra 2017.

– Offside på begge banehalvdeler

Komitékollega Tom-Christer Nilsen (H) svarer at Senterpartiet ikke kan ha vært sikre på hvilket mål de har spilt mot.

– De har vært i offside på begge banehalvdeler, sier Nilsen.

Han mener det har vært langt større problemer enn kommunikasjon for Sp i denne saken.

– Senterpartiet har skiftet standpunkt i denne saken hvert fall to ganger.

– Hva bygger du det på?

– Medieomtalen. De er selv sitert, men har ikke korrigert eller sagt at de er feilsitert. Det ville jeg hvert fall gjort hvis jeg mente jeg var sitert feil. Så Sp har åpenbart skiftet mening opptil flere ganger. Det er lov å gjøre det, men det bør ikke være slik i sånne saker, sier Nilsen.

– Det Sp har vist, er ikke en seriøs måte å behandle 140–150 mennesker som har sitt daglige arbeid og får sin livsinntekt for denne virksomheten. Det er helt greit å mene noe om plassering, men vi har respekt for folks liv, og da må vi ha en tillitvekkende og konsistent prosess overfor de ansatte, sier han.

– Senterpartiet ønsker å bli regjeringsparti til høsten. Da kan vi ikke ha et parti som skifter mening fra uke til uke om hvor arbeidsplasser skal være i landet, sier han.

Sp ber regjeringen:

 • utrede og velge en modell og plassering på Vestlandet som best tjener eksportmiljøene langs kysten og i landet for øvrig.
 • avvente sammenslåingen til det anses forsvarlig ut fra koronakrisen å velge en løsning for plassering av hovedkontor utenfor Oslo i tråd med lokalisering av statlige arbeidsplasser.
 • legge fram en plan for å plassere 200 andre statlige arbeidsplassene som i dag finnes i Oslo, til Groruddalen. En slik relokalisering skal skje parallelt med omorganisering og utflytting av GIEK og Eksportkreditt, ønsker Sp.

Nilsen synes en slik «blankobestilling» er svært problematisk når det ikke er kjent hvilke arbeidsplasser eller kriterier Sp da tenker på.

– Det framstår ugjennomtenkt, useriøst og som en kompensasjon for at Sp-representanten i Groruddalen ikke fikk det som han ville – heller enn en kalkulert og veloverveid vurdering av hvilke statlige arbeidsplasser det er naturlig å plassere et spesifikt sted i Oslo, sier han.

– Jeg vil spørre Sp hva de mener ikke skal flyttes ut av Oslo, når statlige arbeidsplasser skal flyttes. Normalt er jo Sp-budskapet å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, ikke intern-flytting i Oslo. Jeg mistenker at når aktuelle saker kommer i Oslo, så blir det igjen problematisk når man både skal kompensere representanten i Groruddalen og håndtere de kreftene som har vært i sving her, sier han.

– Som representant for Vestlandet og Høyre er det viktigere å tenke hva som kan flyttes ut av Oslo enn hva som kan flyttes internt i Oslo.

– Hva ville konsekvensen av å ta alt til Vestlandet nå være?

– Jeg representerer Vestlandet, og det er jo veldig forlokkende å tenke flytting til Vestlandet der eksportnæringene på mange måter hører hjemme. Men dette må gjøres i en skikkelig prosess, og da fra starten av prosessen, ikke når prosessen avsluttes. Derfor tror jeg det lengste vi kunne gå er å lande på å flytte ut deler av virksomheten gjennom større regional tilstedeværelse i eksportregionene på Vestlandet.

– Men dere nevner ikke Vestlandet spesifikt?

– Nei, men det er åpenbart at dette betyr Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Samtidig stenger vi ikke døren for at det finnes viktige eksportknutepunkt i Nord-Norge som vi ikke skal utelukke at har behov for representasjon. For sjømat og eksport finnes det viktige områder også andre deler i Norge enn Vestlandet, sier Nilsen.

Pollestad svarer at man nå må fokusere på konklusjonene i saken.

– Vi har landet på utflytting, Høyre på å beholde det i Oslo. Det er realiteten og den politiske forskjellen. Høyre har en viss glede av å drive spill, men det som utgjør en forskjell, er hva Høyre stemmer, og nå stemmer de for Oslo og Groruddalen, selv om de har mulighet til å stemme for Vestlandet.

– Og så har dessverre ikke Senterpartiet samme kommunikasjonsbudsjett som Høyre?

– Hehe, nei. Men vi må ta utgangspunkt i det vi har landet på. Det er det som betyr noe for folket, sier Pollestad.

Jakten på eksportmilliarder

– Alle partier vil ha en utredning. Frp og Sp vil ha en utredning og peker på Vestlandet. Vi vil ha en utredning og la det være åpent om det blir Østlandet eller Vestlandet, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), 1. nestleder i næringskomiteen, til Aftenbladet.

– Norge skal i større grad enn før leve av å eksportere i et tøft internasjonalt marked. Da må vi sørge for at norske bedrifter i hele landet får den støtten de trenger for å kunne vokse i Norge og konkurrere i utlandet, sier næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Terje Aasland, i en pressemelding.

Det er tverrpolitisk enighet om en sårt tiltrengt vekst i eksporten fra Norge. Aasland peker på at handelsbalansen har falt med nesten 400 milliarder kroner de siste åtte årene og at norske bedrifter taper terreng i flere markeder.

– Norge trenger en betydelig satsing på arbeidet med å fremme eksporten, særlig gjennom en sterkere regional tilstedeværelse, sier Aasland.

Sylvi Listhaug og Frp pekte på Bergen og Ålesund, mens Terje Aasland og Ap ikke vil flytte statlige eksportjobber ut av hovedstaden nå.

Dette blir nedstemt

Her er noe av det som stemmes ned:

Frp står alene om å flytte etaten ut av Oslo og legge hovedkontor til Ålesund og avdelingskontoret til Bergen.

Ap, Sp og SV ber regjeringen fremme forslag om hvordan det statlige virkemiddelapparatets tilstedeværelse i hele landet kan styrkes.

Regjeringen har gitt et mandat til interimsstyret om plassering i Oslo. Ap, Sp og SV ber regjeringen vurdere å utvide mandatet for særlig å legge til rette for at det etableres gode eksportfinansieringsordninger for grønn omstilling, kommersialisering oppskalering og internasjonalisering.

Ap og SV ber regjeringen fremme forslag som styrker regionenes rolle i næringsutviklingen, og tiltak som gjør virkemiddelapparatet mer næringsnært og kundeorientert, særlig tiltak som kan forenkle og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter.

Høyre, KrF og Venstre synes det virker lite hensiktsmessig å sette omorganisering på pause i påvente av en intern flytting av ikke definerte statlige stillinger i Oslo.

SV ber regjeringen utrede en fremtidig lokalisering hvor både fortsatt lokalisering i Oslo og alternativer utenfor Oslo utredes. Utredningen skal også inneholde en vurdering av en ny struktur med flere lokale kontorer, basert i viktige eksportregioner i landet, mener SV.

Les også

 1. Ett kritisk hensyn stopper Iselin Nybø fra å flytte 140 stat­lige arbeids­plasser fra Oslo til Rogaland

 2. Rogaland Ap vil hente over 140 arbeids­plasser fra Oslo til Rogaland

 3. Eksportproduksjon finnes i hele landet, Mímir!

 4. – Nybø svikter fremdeles Vestlandet

Publisert:
 1. Eksportkreditt Norge
 2. Garanti-instituttet for Eksportkreditt
 3. Giek
 4. Eksport
 5. Geir Pollestad

Mest lest akkurat nå

 1. – Hvis man kan holde seg innendørs frem til søndag formiddag er det best

 2. Ståle Kyllingstad tar nytt grep, nå i fabrikken på Jæren som blant annet laget utemøbler for New York

 3. Aftenblad-journalisten har testet positivt på korona. Hva skal nærkontaktene gjøre?

 4. Tørrkoking førte til utrykning på Våland

 5. – Det blir litt mykje, NRK. Litt nærsynt

 6. Slik «ranet» Kina et av verdens fattigste land