Sophus Beer Jacobsen er død

Minneord: Sophus Beer Jacobsen døde 4. mars, 81 år gammel.

 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Vår far ble født i 1939 i Stavanger. Det var forutbestemt at han skulle ta over familiebedriften, butikken Sophus Jacobsen A/S i Østervåg.

For å få erfaring med butikkdrift jobbet han en periode i København og det var her han møtte mor, Astrid. Tilbake i Norge, giftet de seg og fikk etter hvert tre sønner.

Han tok ulike jobber og var bl.a. innom «oljå», både offshore og som kranfører på Condeepen. Men det var butikkmann han skulle bli, og midt på 70-tallet tok far over butikken som han sammen med mor utviklet til en ledende konfeksjonsbutikk i Stavanger.

Til tross for sitt yrke som kjøpmann med dresser og pentøy som sitt spesialfelt, var far mest lykkelig i arbeidstøy med verktøy i hendene, eller sittende i en traktor eller gravemaskin.

Han var alltid i aktivitet og hadde helt til det siste utallige prosjekter på gang. Han bygde og pusset opp flere hus, hytter, båter og gjorde helst det meste selv.

For far var arbeidet hovedpoenget, om ting ble ferdig var mindre viktig.

Far og mor ga oss gode barneår i Larsokveien på Sunde og på hytta på Ådnøy og han tok oss ofte med på fisketurer, vedhogst, i byggeprosjekter og vi fikk alle prøve oss i butikken. Det var ofte lange dager, men vi lærte oss å arbeide.

Da han passerte 60 kjøpte han et småbruk og satte raskt i gang med juletredyrking og veibygging. Vel inne i 70-årene kjøpte de både ny hytte og leilighet – som selvfølgelig måtte pusses opp.

Far var i tillegg en lidenskapelig bridgespiller og han og mor tilbrakte også mye tid i båten. Hans yrke og hobbyer brakte far i kontakt med mange, og han var og ble en original, direkte i stilen og med sterke meninger om det meste.

Alderen tok sitt, og til slutt sviktet helsen. De siste par årene var far mye syk og livet ebbet til slutt sakte ut.

Takk for alt du var, kjære far.
Sophus, Børre og Hans

Publisert:

Minneord

 1. Arnold Jørgensen er død

 2. Tordis Dahl Wiig Bergersen er død

 3. Einar Knudsen, tidli­gere infor­masjons­direktør i Norske Shell, er død

 4. Arne Johan Blix er død

 5. Takk for din utrettelige innsats for samfunnet

 6. Sophus Beer Jacobsen er død

 1. Minneord
 2. Minneord
 3. Kjøpmann
 4. butikk