- Alle gikk i støv og graps

Oppussingen på barselavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) får sterk kritikk.