Bore-foreldre klappa for politikarane

Foreldre sat tett rundt veggene og høyrde eit samrøystes formannskap snakka som bestilt: Bore gamle skule skal ikkje seljast.