Ny runde om kommunestyret

Før neste valg må politikerne i Finnøy bestemme seg om kommunestyret skal krympes eller ei.