Fortsatt uvisst om energiandeler i Dalane

Kommuneledelsen i Eigersund informerte i går de tre øvrigeDalane-kommunene om sitt ønske om salg av 42 prosent av andelene iDalane Energi.