Klare til kamp for ny Ryfast-løsning

Aksjonsgrupper står klare til å ta over kampen, hvis politikere ikke griper fatt i det forkastede Ryfast-forslag.