• Pål Christiansen

Hundrevis demonstrerte for nevrokirurgi