Sal av verar til Stortinget

Ein bonde i Hedmark vil kjøpa to av desse jærske verane. Det får han ikkje. Kjøp heller i Danmark, er rådet.