Nye firma til Bjerkreim

Nærhet til E 39 er hovedgrunn til at Dalane Tidende og to transportfirma etablerer seg i Bjerkreim.