Kan forhandles hjem

David Aleksander Toska (29) tilstår planlegging og gjennomføring av Nokas-ranet. Hvis han slipper isolasjon, kan han komme frivillig til Norge.