Innskjerping av boplikt i Sirdal

På Myraleitet står flere hus tomme utenom helgene. Nå tar kommunen affære.