- Frys prisen på ungdomskortet

Seks politiske ungdomsorganisasjoner i Rogaland har tatt et historisk, tverrpolitisk initiativ for å gjøre ungdomskortet mest mulig attraktivt.