- Helt ukjent med nye tall

Kommunaldirektør for byutvikling, Halvor S. Karlsen, sier han erukjent med nye beregninger for Ryfast over Hundvåg.