Det var en gang en sommer. . .

Et stort lavtrykk over sørvestlandet gjør sommeren til en trist ogsur affære for folk og fe i Stavanger-regionen.