Alarmselskap klager på kommunal anbudsrunde

Alarmselskapet Vakt og Alarm AS klager Sandnes kommune inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.