Åpen kirke på Hundvåg

I Hundvåg menighet var det etter gudstjenesten i går åpen kirke for dem som ville minnes Frode Ueland Amdal.