Svinebesetning isolert etter mistanke om salmonella