Vindmølleplan i seneste laget

En fylkesdelplan for vindkraft skal være klar før 2007. I mellomtiden kan flere nye omstridte konsesjoner være tildelt i Rogaland.