- Volden går i bølger

Ungdommer henvender seg til Uteseksjonen i Stavanger og forteller om en økende voldsbruk. Likevel vil ikke Uteseksjonen trekke forhastede slutninger.