Gigantunderskudd i Helse Vest

Stadig flere pasienter behandles, men underskuddet i Helse Vest endte i fjor på 872 millioner kroner. Innen utgangen av 2005 skal driften være i balanse.