Samarbeid om bedre forhold for sosialklienter

Høgskolen i Stavanger og sosialkontoret på Storhaug har i to og et halvt år samarbeidet for å gjøre situasjonen lettere for sosial— klientene.